Văn Phòng

Hình Thực Tế Căn Hộ Studio Tại Saigon Royal
Diện tích: 34m² - Hoàn thành: 07/2019
Thiết Kế Nội Thất Officetel Tại Quận 7
Diện tích: 47m² - Hoàn thành: 2019
Thiết Kế Nội Thất Officetel Luxcity Quận 7
Diện tích: 54m² - Hoàn thành: 2018
Thiết Kế Nội Thất Officetel Tại Quận 7
Diện tích: 45m² - Hoàn thành: 2019
Thiết Kế Nội Thất Văn Phòng Tại Sunrise City View
Diện tích: 40m² - Hoàn thành: 01/2019