Chung Cư

Thiết kế nội thất chung cư RiverGate
Diện tích: 55m² - Hoàn thành: 10/2018
Thiết kế nội thất chung cư ERA TOWN Quận 7
Diện tích: 61m² - Hoàn thành: 06/2018
Thiết kế nội thất chung cư THE TRESOR Quận 4
Diện tích: 110m² - Hoàn thành: 12/2018