Chung Cư

Thiết Kế Nội Thất Căn Hộ Tại Gold View Quận 4
Diện tích: 90m² - Hoàn thành: 11/2018
Nội thất chung cư Sunrise City View Quận 7
Diện tích: 105m² - Hoàn thành: 03/2019
Thiết kế nội thất chung cư The Sun Avenue Quận 2
Diện tích: 73m² - Hoàn thành: 02/2019
Thiết kế nội thất MASTERI Quận 4
Diện tích: 48m² - Hoàn thành: 12/2017
Thiết kế nội thất căn hộ chung cư JIMILA Quận 9
Diện tích: 79m² - Hoàn thành: 8/2018
Thiết kế nội thất chung cư RIVERGATE Quận 4
Diện tích: 74m² - Hoàn thành: 11/2018
Thiết kế nội thất Office-tel SAIGON ROYAL Quận 4
Diện tích: 32m² - Hoàn thành: 01/2019